ROBDAR sp. z o.o.

Dariusz Samułek – Prezes
kom. 602-370-459
biuro@robdar.com.pl

Żaneta Żak – Dyrektor ds. Projektów i Marketingu
kom. 602-850-355
projekty@robdar.com.pl

Marcin Radzicki – Dyrektor ds. Zamówień
kom. 602-673-755
zamowienia@robdar.com.pl

Monika Trzebiatowska – Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej
Director for international cooperation
marketing@robdar.com.pl

Magdalena Sadowska – Kierownik ds. ZKP
kom. 692-786-877
zkp@robdar.com.pl

Piotr Sadowski – Kierownik Zakładu Produkcyjnego
kom. 692-455-465
produkcja@robdar.com.pl

Grażyna Werner – Główna Księgowa
ksiegowosc@robdar.com.pl

ROBDAR sp. z o.o. , ul. Marywilska 38, 03-228, 5 Warszawa. Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 38153834200000. NIP 5272867388.